■  Statybos vyksta: 1045 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 1917 d.

Vilniaus savivaldybės darbuotojai davę neteisėtą leidimą ir jį ginantys


Vilniaus miesto savivaldybė iki šiol neatsako į 2017-07-07 Gedimino pr. 62 gyventojų skundą, kokiu pagrindu išduotas statybos leidimas ir nepateikia gyventojų sutikimų su projektu kopijų.

Į VTP Statybos inspekcijos paklausimus atsakymą parengusi Vilniaus miesto savivaldybės Skyriaus vedėja Angelija Petrauskienė raštu teigė (Gedimino pr. 62 gyvnetojai su šiuo raštu susipažino 2019-12-06 Statybos inspekcijoje), kad yra gyventojų sutikimai pagal visus įstatymų reikalavimus. Angelijai Petrauskienei raštą padėjo rengti Kristina Petrauskienė ir Ona Vaitkevičienė.

Jeigu yra gyventojų sutikimai ir reikiamas skaičius, kodėl nuo 2017 m. liepos mėn. Vilniaus miesto savivaldybė neatsako Gedimino pr. 62 gyventojams kokiu pagrindu išduotas leidimas ir nepateikia jų sutikimus su projektu įrodančių kopijų? Maža to, 2019 m. liepos mėn. gyventojo advokatui pasiteiravus apie 2017 m. liepos mėn. skundo nagrinėjimo eigą ir pateikti dokumentų, projekto kopiją ir jame esančių butų savininkų sutikimų kopijas, Vilniaus miesto savivaldybės poskyrio vedėja Jūratė Samulienė, padedama vėl tos pačios Kristinos Petrauskienės, atsakė, kad statinio projektas (architektūros kūrinys), yra laikomas autorių teisių objektu“ ir „tik autorius gali leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu.

Bus papildyta.

Gedimino pr. 62 gyventojai, “atsidėkodami” Vilniaus miesto LTSR, oj atsiprašome, LR savivaldybės darbuotojams (čia išvardintiems ir tiems, kurie dar neatsako į mūsų klausimus kokiu pagrindu išdavėte be mūsų sutikimo, leidimą rekonstrukcijai), skiriame šį Arkadijaus Raikino video.

Norėtųsi XXI amžiuje skirti kažką modernaus, bet savivaldybės darbo metodai grąžina į gūdžius laikus, kurių paminklus griauna mieste, bet Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viduje niekaip neįveikia!

Gerų įspūdžių! (subtitrai ang. k.).