■  Statybos vyksta: 1045 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 1917 d.

Kaip sutvarkyti Lietuvoje nelegalias statybas, jeigu jos gali vykti net prie LR SEIMO?


  1. Netolerancijos kurupcijai būdu.
  2. Teisės aktų pakeitimais, kurie dabar labiau gina statytojus apgaulės būdu gaunančius leidimus  – nors fiksuojami akivaizdūs statybos leidimų išdavimo pažeidimai, nėra greitų priemonių stabdyti tokias statybas.
  3. Principingais institucijų išdavusių nepagrįstus leidimus sprendimais juos atšaukti. Kol kas šitas punktas Vilniuje negalioja.

Ši interneto svetainė skiriama vienam iš naujausių “tolerancinos korupcijai” atvejo viešinimui, vykstančiam prie pat LR Seimo adresu Gedimino pr. 62,  kad apgintų namo gyventojų teisėtus interesus ir prisidėtui prie NETOLERANCIJOS korupcijai skatinimo.