■  Statybos vyksta: 1045 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 1917 d.

Leidimo ginčijimo chronologija


 1. 2017 m. birželio mėn. Gedimino pr. 62 gyventojai iš namo administruojančios bendrovės vadybininko atsakingo už namo reikalus gavo žodinę informaciją, kad bus pradėti vykdyti namo palėpės rekonstrukcijos darbai.
 2. Kadangi namo rekonstrukcijos projektas nebuvo derintas, namo gyventojai 2017-07-07 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie LR Aplinkos ministerijos (toliau – VTP Statybos inspekcija) su skundu, kad jie nėra davę sutikimo ir prašo pateikti informaciją kokiu pagrindu išduotas leidimas (skundas pridedamas).
 3. Vilniaus miesto savivaldybė nepateikė atsakymo į šį skundą iki šiol (t. y. daugiau nei 2 metus). Į šį skundą iki 2018 m. gegužės mėn. atsakymo nebuvo pateikusi ir VTP Statybos inspekcija.
 4. 2018 m. balandžio mėn. vienas iš gyventojų nekilnojamo turto skelbimų portale aruodas.lt pamatė nekilnojamo turto brokerio Andriaus Čiužo skelbimą, kad parduodama palėpė su pilnai paruoštu ir patvirtintu palėpės statybos ir rekonstrukcijos projektu.
 5. Gyventojai pakartotinai kreipėsi į VTM Statybos inspekciją su šiuo skelbimu, kaip įrodymu, kad išduotas leidimas be gyventojų sutikimo jų namo palėpės rekonstrukcijai.
 6. VTP statybos inspekcija 2018 m. gegužės mėn. rašte „Dėl pranešimo ir skundo“ nurodė, patikrinus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LRS-01-161130-00064 neįrengtos pastogės dalies rekonstravimui į butą. Taip pat Statybų inspekcija rašte nurodė, jog nustatyta, kad projekte pateikti aštuoni sutikimai. Kai kurie būtų savininkai davė po du sutikimus ir nėra reikiamo sutikimų skaičiaus. PASTABA: tokia statybų inspektoriaus išvada apie nepakankamą sutikimų skaičių padaryta vertinant sutikimus rengti projektą, bet ne sutikimus ant konkretaus rekonstrukcijos projekto. Reiškia ne tik, kad nėra gyventojų sutikimų vykdomam projektui, bet jų nepakankamumas konstatuotas net projekto rengimui.
 7. Po šių gyventojų veiksmų skelbimas portale aruodas.lt buvo išimtas.
 8. 2019 m. vasarą pastabėjus nenustatytus asmenis, kurie aptarinėja namo rekonstrukciją, namo gyventoją atstovaujantis advokatas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę „pateikti informaciją apie 2017 m. liepos 7 d. Skundo/Kreipimosi (reg. Nr. 3D-2276) nagrinėjimo eigą ir/ar rezultatus (sprendimus)“ bei „pateikti dokumentų – neįrengtos pastogės dalies rekonstravimui į butą, esančio žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0040:93, gyvenamajame name, unikalus Nr. 1094-0085-8019, projekto kopiją ir jame esančių butų savininkų sutikimų kopijas“ (kreipimasis pridedamas).
 9. Vilniaus savivaldybė 2019 m. rugpjūčio mėn. advokatui atsakė, kad „statinio projektas (architektūros kūrinys), yra laikomas autorių teisių objektu“ ir „tik autorius gali leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu“ bei nepateikė prašomų gyventojų sutikimų, kurie įrodytų statybų leidimo teisėtumą ir pagrįstumą, kopijų. Miesto savivaldybė nurodė, kad su dokumentais galima susipažinti Miesto plėtros departamento 401 kabinete (atsakymas pridedamas).
 10. Namo Gedimino pr. 62 vieno iš būtų savininkei nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybę nebuvo leista fotografuoti didelės apimties statybų projekto dokumentų paketo rodomo kompiuterio ekrane ar kitokiu būdu gauti projekto dalių kopijų.
 11. Nepaisant gyventojų skundų, jų ignoravimo pasekoje, 2019-11-26 pradėti parengiamieji statybos darbai be gyventojų sutikimo.
 12. 2019-11-29 Statybos inspekcija po susitikimo statybos vietoje su gyventojais ir rangovu savaitei sustabdė statybas dėl nustatytų trūkumų Savivaldybės išduotam leidimui.
 13. 2019-12-06 Statybos inspekcijoje įvyko pakartotinis gyventojų, statybos užsakovo ir palėpės savininko Donato, statybos rangovo Justo Krivičiaus ir VTP Statybos inspektoriaus susitikimas, kuriame palėpės savininkas ir jo statybų rangovas buvo informuoti apie išduoto statybos leidimo trūkumus. Jie negalėjo pateikti gyventojų sutikimų projektui (byloje prie statybos leidimo yra tik sutikimai „parengti projektą“, kurių skaičiaus nepakankamumą konstatavo VTP Statybos inspekcija 2018-05). Kadangi yra išduotas statybos leidimas, Statybos inspektorius informavo, kad negali stabdyti statybų, bet visi bus surašytas aktas, kuriame bus fiksuoti trūkumai išduodant leidimą ir bus kreiptasi į teismą dėl statybos leiidmo pagrįstumo.
 14. 2019-12-06 gyventojai papildomai raštu kreipėsi į VTP Statybos inspekciją, kad vertinant statybų leidimo teisėtumą, inspekcija įvertintų skaitine išraiška (vnt.) kiek gyventojų sutikimų duota ant šio konkretaus rekonstrukcijos projekto (pridedama).
 15. 2019-12-10 statybų užsakovas susisiekė su kai kuriais namo gyventojais siūlydamas susitarti. Gyventojai atsakė, kad laukia VTP Statybų inspekcijos atsakymo ir vienintelis galimas susitarimas, tai palėpės rekonstrukcijos vykdymas laikantis teisės aktų ir gavus gyventojų sutikimus. Gavęs tokį atsakymą, statybų užsakovas vienam iš gyventojų pasakė, kad vykdys statybas. T.y. tai darys net ir su statybos inspekcijoje supažindintais leidimo trūkumais,
 16. 2019-12-11 atnaujinti intesyvūs statybos darbai.
 17. Aiškinantis šios statybos neteisėtai išduoto leidimo klausimus, buvo gauta žodinė informacija, kad ateityje yra ketinimų Gedimino pr. 62 pastatyti dviejų laiptinių priestatą prie šio namo: formaliai tai būtų sakoma, jog atstatoma II pasaulinio karo metais sugriauto namo dalis. Tačiau būtų ignoruojamas faktas, kad ši namo dalis stovėjo nesant aplinkinių pastatų apstatymui, būtų kertami medžiai ir naikinama žalia miesto erdvė.
 18. 2019-12-13 5 gyventojų pasirašytas pranešimas STT „Dėl galimai iš korupcinių paskatų Vilniaus miesto savivaldybėje išduoto statybos leidimo ir vykdomų statybų Gedimino pr. 62“ ir prašyme atlikti visus jūsų institucijos kompetencijoje esančius veiksmus remiantis šio pranešimo pagrindu.
 19. Po pradėtų statybos darbų ir demontuotos namo stogo esamos dangos, nukrito įprastinė viršutinių aukštų būtų temperatūra.