■  Statybos vyksta: 1474 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 2346 d.

Savivaldybės leidimas su akivaizdžiai pažeidimais, bet kol galioja – statybos vyksta


06-12-2019

2019-12-06 Statybos inspekcijoje įvyko pakartotinis gyventojų, statybos užsakovo ir palėpės savininko bei statybos rangovo ir VTP Statybos inspektoriaus susitikimas.

Susitkimo metu palėpės savininkas ir jo statybų rangovas buvo informuoti apie išduoto statybos leidimo trūkumus.

Užsakovas ir rangovas negalėjo pateikti gyventojų sutikimų pateiktų pradėtam rekonstrukcijos projektui (byloje prie statybos leidimo yra tik sutikimai „parengti projektą“, kurių skaičiaus nepakankamumą konstatavo VTP Statybos inspekcija 2018-05).

Kadangi yra išduotas statybos leidimas, Statybos inspektorius informavo, kad negali stabdyti statybų, bet bus surašytas aktas, kuriame bus fiksuoti trūkumai išduodant leidimą ir bus kreiptasi į teismą dėl statybos leidimo pagrįstumo.

Po susitikimo  gyventojai papildomai raštu kreipėsi į VTP Statybos inspekciją, kad rašant statybų aktą ir vertinant statybų leidimo teisėtumą, būtų įvertinta skaitine išraiška (vnt.) kiek gyventojų sutikimų duota ant šio konkretaus rekonstrukcijos projekto, nes Vilniaus miesto savivaldybė manipuliuoja gyventojų sutkimais.