■  Statybos vyksta: 1045 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 1917 d.

Statybų inspekcijos atsakymas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė leidimą, nors nepakanka parašų


05-2018

VTP Statybos inspekcija 2018 m. gegužės mėn. rašte „Dėl pranešimo ir skundo“ nurodė, patikrinus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LRS-01-161130-00064 neįrengtos pastogės dalies rekonstravimui į butą. Taip pat Statybų inspekcija rašte nurodė, jog nustatyta, kad projekte pateikti aštuoni sutikimai. Kai kurie būtų savininkai davė po du sutikimus ir nėra reikiamo sutikimų skaičiaus.

 

PASTABA:

Tokia statybų inspektoriaus išvada apie nepakankamą sutikimų skaičių padaryta vertinant sutikimus rengti projektą, bet ne sutikimus ant konkretaus rekonstrukcijos projekto.

Tai reiškia, kad ne tik kad nėra gyventojų sutikimų vykdomam statybos projektui, bet jų nepakankamumas konstatuotas net projekto rengimui.

Gyventojai yra įteikę prašymą tikrinant statybų leidimo pagrįstumą, Statybų inspekcijos nustatyti kiek yra gyventojų sutikimų su vykdomų projektu.