■  Statybos vyksta: 1045 d.
■  Vilniaus savivaldybė neatsako gyventojams 1917 d.

Įteiktas pranešimas LR Specialiųjų tyrimų tarnybai “Dėl galimai iš korupcinių paskatų Vilniaus miesto savivaldybėje išduoto statybos leidimo”


13-12-2019

Gyventojai įteikė LR Specialiųjų tyrimų tarnybai pranešimą “Dėl galimai iš korupcinių paskatų Vilniaus miesto savivaldybėje išduoto statybos leidimo ir vykdomų statybų Gedimino pr. 62”.

Gyventojų nuomone, Vilniaus savivaldybės išduotas statybos leidimas taikant įprastinę neteisėtų statybų legalizavimo schemą, kuomet surinkti iš gyventojų sutikimai „rengti projektą“, kurie vėliau Vilniaus miesto savivaldybės statybos leidimus išduodančių atsakingų darbuotojų ir statybos projektų užsakovų bendradarbiavimo pasekoje tapo „gyventojų sutikimais su parengtu projektu“.

Neįgyvendinus teisės aktais nustatytos prievolės gauti reikiamą gyventojų sutikimų skaičių, buvo pradėtos statybos ir pažeisti teisėti gyventojų interesai, neteisėtai leidimus gavę projektų vystytojai legalizavo projektą, kuris viršija rekonstruojamo objekto esamus tūrius ir plotus, taip padidindami savo nuosavybės turto vertę kitų sąskaita.

Taip pat prie pranešimo SST pateikta išsami papildoma informacija, susirašinėjimo dokumentų kopijos, išsireikalauta iš rangovo projekto byla, kurioje matosi, kad gyventojų sutikimai buvo duoti “rengti projektą”, o sutikimų su projektu nėra, nors Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buvo “užskaityti” kaip sutikiami su projektu ir kt.